KIFOZA

25 Jun

B-L-yq0IQAA-pRz

Kifoza kičmenog stuba podrazumeva uvećanje fiziološke krivine u sagitalnoj ravni, pri čemu je ispupčenje (konveksitet) okrenuto unazad, s tim što se blaže deformacije označavaju kao kifotično loše držanje (funkcionalna deformacija), dok se izraženija kvalifikuju kao telesni deformitet kifoza, gde su već nastale strukturne promene koje su i fiksirane. Ovaj oblik deformacije uglavnom je lokalizovan u grudnom delu kičmenog stuba.

Karakteristike kifotičnog lošeg držanja, kao i kifoze kao deformiteta jesu sledeće:

– glava isturena napred, povećan vratni konkavitet (udubljenje) kičme, grudi uvučene, lopatice istaknute i udaljene od kičmenog stuba, trbuh mlitav, kolena neznatno savijena i u blagoj fleksiji.

Uzrok nastanka kifoze najčešće je nepravilno držanje tela, povijenost i pogrbljeni stav kroz duži vremenski period, kada dolazi do istezanja i atrofije mišića sa leđne strane, odnosno skraćivanje mišića sa prednje strane, što dovodi do povlačenja glave i gornjeg dela trupa prema napred. Ako takvo stanje ostane duže, izazvaće promene i pasivnih stabilizatora (zglobnih čaura i ligamenata) kada dolazi do stanja fiksne deformacije i deformiteta, tj. kifoze.
Kifotično loše držanje tela može se uspešno lečiti i sanirati primenom odgovarajućih telesnih vežbi, tzv. korektivnih vežbi, kao i formiranjem navike da se u svakom trenutku vodi briga o pravilnom držanju tela i pravilnom uspravnom stavu. Na taj način ćemo istovremeno delovati preventivno na nastajanje kifoze kao fiksnog deformiteta koje se ne može lečiti.

Cilj primene korektivnog vežbanja u saniranju kifotičnog držanja je u, prvom redu, jačanje i povećanje tonusa mišića leđa, odnosno njihovog skraćivanja, što će u krajnjem dovesti i do povlačenja glave prema nazad i ispravljanja vratne krivine. Istovremeno treba primenjivati vežbe istezanja za mišiće prednje strane tela, grudnog dela koša i stomaka (antagoniste), kako bi povlačenje i ispravljanje lošeg držanja tela bilo olakšano.
Postoji veliki broj specifičnih vežbi za lečenje kifotičnog lošeg držanja.

Ljubinko Milanović – Milovan Stamatović “Metodika fizičkog vaspitanja” Zavod za udžbenike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *