MIŠIĆI POTKOLENICE

31 Jul

Mišići pokolenice zauzimaju prostor između kostiju potkolenice, ali ih i prekrivaju sa zadnje, spoljašnje a delimično i sa prednje strane. Oni su međumišićnim prgradama podeljeni na mišiće prednje, zadnje i spoljašnje strane potkolenice. Prednja grupa mišića potkolenice Ovoj grupi mišića pripadaju četiri mišića i to: m. tibialis anterior, m. peroneus tertius, m. extensor hallucis longus […]

Read more

MIŠIĆI BUTA

30 Jul

  Mišići buta odnosno mišići natkolenice dele se u tri grupe, unutrašnju, prednju i zadnju. Mišiće natkolenice obavija snažna fascija- fascia lata, koja je izuzetno značajna za normalnu funkciju butnih i bedrenih mišića. Mišići prednje grupe Prednjoj grupi mišića natkolenice pripadaju dva mišića, terzijski mišić (m. Sartor3.4.1. ius) i četvoroglavi mišić buta (m. quadriceps femoris).

Read more

MIŠIĆI NADLAKTA-biceps, triceps

28 Jul

Mišići nadlakta podeljeni su na prednju i zadnju grupu. Prednjoj grupi pripadaju tri mišića dvoglavi mišić nadlakta (m. biceps brachii), kljunasto-ramenični mišić (m. coracobrachialis) i nadlakatni mišić (m. brachialis). Zadnju grupu čini troglavi mišić nadlakta (m. triceps brachii).

Read more

CILJ

28 Jul

Prva stvar koju trebate da urate pre nego što počnete da trenirate jeste obavezan lekarski pregled u sportskoj ambulanti. Kod nas to nije praksa. Pregled ne radite da biste zadovoljili trenera ili bilo koga drugog, već zbog sebe, kako bi ste bili sigurni da ne postoji nikakva fizička prepreka koja bi vas sprečila u postizanju cilja.

Read more

MIŠIĆI LEĐA

27 Jul

Mišići leđa podeljeni su u dve osnovne grupe, površinsku i duboku, koje se razlikuju po obliku, glavnom dejstvu i nastanku. Površna grupa se sastoji iz širokih pljosnatih mišića koji polaze sa rtnih nastavaka kičmenih pršljenova i jedni se završavaju na kostima ramena (spinohumeralni mišići), a drugi na zadnjim delovima rebara (spinokostalni mišići). POVRŠINSKI MIŠIĆI LEĐA […]

Read more