BLACK PEPPER – crni biber

06 Jun

black-pepper-powder-organic

Crni biber (Piper nigrum) višegodišnja je skrivenosemenica iz porodice Piperaceae. Poreklom je iz tropskih delova Indije i jugoistočne Azije, a danas se komercijalno uzgaja u mnogim tropskim oblastima. Plodovi crnog bibera predstavljaju jednu od najvažnijih začinskih biljaka sa širokom primenom u kuhinjama širom sveta. Samim tim ova vrsta se smatra jednom od najkomercijalnijih tropskih kultura.

Glavni sastojak bibera je je alkaloid piperin, jedinjenje koje samo po sebi ne čini mnogo, ali ima mogućnost povećanja apsorpcije selenijumavitamina B12beta karotena i kurkumina. Zbog te svoje osobine često se meša sa drugim suplementima kako bi povećao njihovu apsorbciju a gotovo uvek se kombinuje sa kurkuminom (Piperin višestruko utiče na uvećanje nivoa kurkumina, njegova biološka iskoristivost je uvećana za 2000%). Piperin koji se nalazi u plodovima i u samoj biljci je najzaslužniji za njen intenzivan i oštar ukus. Crni začinski biber sadrži između 4,6 i 9,7 % piperina u odnosu na ukupnu masu, dok su koncentracije tog alkaloida u belom biberu nešto više. Piperin takođe blokira stvaranje novih masnih ćelija, a istraživanja su potvrdila da piperin snižava nivo masnoća u krvi.

Glukuronidacija je inhibirana piperinom (Inhibitor enzima je molekul koji se vezuje za enzim i umanjuje njegovu aktivnost.). U kombinaciji sa piperinom određeni lekovi i suplementi mogu zaobići ovu regulatornu fazu.

Glukuronidacija se sastoji od transfera glukuronsko kiselinske komponente uridin-difosfat glukuronske kiseline na supstrat putem jedne od nekoliko tipova UDP-glukuronoziltransferaza.

Supstance koje nastaju glukuronidacijom su poznate kao glukuronidi (ili glukuronozidi) i tipično su znatno rastvornije vodi od početnih materijala. Ljudsko telo koristi glukuronidaciju za pravljenje velikog mnoštva supstanci koje su rastvorljivije u vodi, i na taj način se omogućava njihova naknadna eliminacija iz tela putem urina ili fekalija (preko žuči iz jetre). Hormoni su glukuronidovani da bi se omogućio lakši transport po telu. Farmakolozi vezuju lekove za glukuronsku kiselinu da bi omogućili efektivnu isporuku širokog opsega potentijalnih lekova. Ponekad su toksične supstance manje toksične nakon glukuronidacije.

 

Iz ovoga prosto zaključujemo da  se piperin kombinuje sa drugim suplementima kako bi povećao njihovu biološku iskoristivost.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *