CITRULIN

06 Jun

a1

Citrulin nije esencijalna amino kiselina. Kao dodatak ishrani koristi se za poboljšanje sportskih performansi i poboljšanje kardiovaskularnog sistema. Smanjuje osećaj umora što poboljšava izdržljivost kod aerobnih i anaerobnih treninga. Suplementacija ovom amino kiselinom povećava količine ornitina i arginina, a poboljšava i procese čišćenja krvi od amonijaka. Takođe se koristi kod lečenja erektilne disfunkcije izazvane povišenim krvnim pritiskom. 

Citrulin je prekursor arginina, ova amino kiselina se u bubrezima pretvara u arginin tako da su efekti korišćenja ovog suplementa slični efektima arginina. Citrulin se pokazao kao mnogo bolji suplement u odnosu na arginin. Studije su pokazale da je količina sintetiziranog L-arginina u telu ostala nepromenjena uzimanjem arginina kao suplementa, a još jedan razlog za ovo je i kratki životni vek suplementiranog agrinina (oko 1 sat).

Suplement citrulin malat je kristalni oblik aminokiseline. Malat, ili malatna kiselina. Malatna kiselina je sastavni deo ćelijskog disanja gde se kiseonik i ugljenik konvertuju u CO2 kako bi stvorili energiju u mitohondrijama ćelija. Ovo je poznato kao “Krebsov ciklus”. Malati recikliraju laktate i piruvate te tako osiguravaju stvaranje energije štiteći mišiće od umora.

Suplementacija l-citrulinom u cilju poboljšanja cirkulacije ili erektilne disfunkcije – 1000mg 3 puta dnevno uz obrok za ukupnu dozu od 3000mg/dan. (nema potrebe za uzimanjem L-citrulina uz hranu).

Za bolju cirkulaciju suplemenatacija citrulin malatom  – uzmite 1,76g citrulin malata na svakih 1g citrulina koliko biste normalno uzimali.

Za sportske performanse 6000-8000mg citrulin malata oko 1 sat pre treninga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *