ATLETE SE NE RAĐAJU

28 Jul

ATLETE SE NE RAĐAJU one se stvaraju uz pomoć sistematskog, progresivnog treninga, specijalno koncipiranog odmora i odgovarajućeg načina ishrane.

Ta tri elementa : vežbanje, odmor i ishrana čine “zlatni trougao” atletske građe..

Za uspeh u vežbanju sem ova tri navedena elementa, veliku ulogu ima i koncentracija pažnje na vezbanje, kao i disciplina vežbanja.

Samo vežbanje koje se izvodi uz punu koncentraciju pažnje dovodi do potpunog uspeha.

Pre nego što počnete sa vežbanjem budite uvereni da nema nikakvog razloga – pogotovo ne biološkog – da ne postignete optimalne rezultate u razvoju i oblikovanju svoga tela ukoliko se budete pridržavali uputstava koja su data od strane stručnog lica.

Uvek imajte na umu da se uspeh ne postiže preko noći, pogotovo ne u sportovima kao što je bodi bilding..

Za vrhunske rezultate potrebno je između 6 i 7 godina sistematskog treninga (odnosi se na postizanje vrhunskih rezultata), međutim vi ćete već posle nekoliko meseci treninga primetiti vidan napredak, koji će iz meseca u mesec biti sve veći i veći.

Posle godinu-dve dana, ukoliko budete redovno i pravilno vežbali, za vama će se okretati na plaži.

Put do atletskog i lepo oblikovanog tela je dug i mukotrpan.

Potrebno je proliti dosta znoja i dobro ožuljiti dlanove.

Ali ako ste spremni da toliko investirate u svoje telo, budite sigurni da će vam se trud isplatiti.

OSEĆAĆETE SE KAO DA STE SA MOPEDA PREŠLI U SPORTSKI AUTO” Arnold Schwarzenegger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *