MIŠIĆI GRUDNOG KOŠA

28 Jul

grudni misici anatomija

Mišići grudnog koša, obzirom na svoj položaj i osnovno dejstvo, dele se u dve grupe, površnu i duboku.

POVRŠNU ili costohumeralnu grupu sačinjavaju mišići koji polaze s prednjeg ili bočnog zida grudnog koša, a završavaju se na kostima ramena i učestvuju u pokretima korena gornjeg uda. S prednjeg zida polaze tri mišića: veliki i mali grudni mišić (m.pectoralis major et minor) i potključni mišić (m. subclavius). Bočni zid grudnog koša prekriva prednji zubčasti mišić (m.serratus anterior).

M. Pectoralis major

Polazi sa unutrašnje polovine prednje ivice ključne kosti (pars clavicularis), sprednjih strana grudne kosti , od pet ili šest prvih rebarnih hrskavica (pars sternocostalis) i sa prednjeg zida aponeurotičnog omotača pravog trbušnog mišića (pars abdominalis). Mišićna vlakna ova tri dela idu upolje i završavaju se širokom tetivom na crista tuberculi majoris humeri. Veliki grudni mišić privodi ruku, uvrće je i postavlja ispred grudnog koša. Podignutu ruku naviše on snažno obara na dole i napred. Gornji snopovi ovog mišića zajedno sa m.deltoideus- om podižu ruku napred. Inervacija – prednje grane plexus brachialis- a (nn. pectorales).

M. Pectoralis minor

On je prekriven velikim grudnim mišićem. 2., 3. i 4. rebra , pruža se koso na gore i upolje i završava na prednjoj ivici processusa coracoideus- a. Ovaj mišić povlači rame napred i na dole ili, ako je rame fiksirano, podiže rebra i deluje kao udisač. Inervacija- nn. pectorals.

M. Subclavius

Potključni mišić pruža se od gornje strane prvog rebra koso upolje i na gore do donje strane ključne kosti. On služi kao snažna aktivna veza grudno- ključnog zgloba. Pored toga, on obara spoljni deo ključne kosti i fiksira je prema prvom rebru. Inervacija- n. subclavius.
M. Serratus anterior Ovaj mišić polazi zupcima sa bočnih delova prvih devet rebara, pruža se nazad i završava na unutrašnjoj ivici lopatice. Gornji i srednji deo ovog mišića povlače lopaticu napred. Njegovi donji snopovi obrću lopaticu oko uzdužne osovine, povlačeći njen denji ugao upolje. Zajedno sa m. rhomboideus- om fiksira medijalnu ivicu lopatice uz kičmeni stub, a deluje i kao snažan udisač. Inervacija- n. thoracicus longus.

DUBOKI GRUDNI MIŠIĆI

U duboku grupu spadaju respiratorni mišići, čija je glavna uloga da svojom kontrakcijom regulišu mehaniku disanja- da povećavaju ili smanjuju grudnu duplju. U ovu grupu spadaju spoljnji i unutrašnji međurebarni mišići( mm. intercostals externi et interni); zatim poprečni grudni mišić (m. transversus thoracis) i prečaga (diaphragma)- najvažniji inspiratorni mišić koji u vidu široke pljosnate ploče razdvaja grudnu od trbušne duplje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *