MIŠIĆI NADLAKTA-biceps, triceps

28 Jul

anatomija misica nadlaktice bicepsi

Mišići nadlakta podeljeni su na prednju i zadnju grupu.

Prednjoj grupi pripadaju tri mišića dvoglavi mišić nadlakta (m. biceps brachii), kljunasto-ramenični mišić (m. coracobrachialis) i nadlakatni mišić (m. brachialis). Zadnju grupu čini troglavi mišić nadlakta (m. triceps brachii).

M. Biceps brachii

Ovaj mišić se sastoji iz duge (caput longum) i kratke (caput breve) glave. Duga glava polazi sa tuberculum supraglenoidale, dok kratka glava ima gornji pripoj na processus coracoideus lopatice. Zajednički donji pripoj je na tuberositas radii  humerusa. M. biceps brachii radi pokrete fleksije i supinacije podlakta, i učestvuje u pokretima nadlakta u smeru fleksije i abdukcije. Inervacija- n. musculocutaneus.

M. Coracobrachialis

Pripaja se na procesus coracoideus i spušta se na dole do srednje i unutrašnje strane ramenice. Učestvuje u pokretima fleksije nadlakta i podlakta, kao i unutrašnje rotacije nadlakta. Inervacija- n. musculocutaneus.

M. Brachialis

Polazi sa prednje strane donje polovine ramenice i završava se na tuberositas ulnae. Dejstvo ispoljava kroz fleksiju podlakta, i dovodi ruku u povoljan položaj za dejstvo m. biceps brachii- a. Inervacija- n. musculocutaneus.

M. Triceps brachii

Ovaj mišić ser sastoji iz tri glave- duga (caput longum), spoljna (caput laterale) i unutrašnja (caput mediale). Njegova duga glava polazi sa tuberculum infraglenoidale, dok ostale dve kreću sa zadnje strane ramenice. Zajednički distalni pripoj je na olecranon humerusa. Ovaj mišić je glavni opružač podlakta, dok duga glava učestvuje i u pokretima nadlakta. Inervacija- n. radialis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *