MIŠIĆI TRBUHA

30 Jul

funkcija misica trbuha, funkcija stomacnih misica

Između grudnog koša i gornje ivice karlice zategnusti su snažni pljosnati mišići trbušnog zida, koji se dele u dve grupe prednje – bočnu i zadnju.

Bočni mišići su: jedan poprečni (m.transversus abdominis) i spolja od njega dva kosa mišića, unutrašnji i spoljašnji (m.obliquus abdominis internus et externus).

U prednju grupu ulazi pravi trbušni mišić (m.rectus abdominis) i piramidalni mišić (m. pyramidalis).

U zadnjem trbušnom zidu nalazi se i četvrtasti slabinski mišić (m. quadratus lumborum).

M. Rectus abdominis

Nalazi se uz srednju liniju trbuha. On polazi sa prednje strane pete, šeste I sedme rebarne hrskavice i sa vrha grudne kosti, a završava se na preponskoj kosti.

M. Pyramidalis

To je mali trouglasti mišić, čiji je vrh pričvršćen uz donji deo bele linije trbuha (linea alba). Svojom bazom on se pripaja na preponskoj kosti, ispred tetive pravog trbušnog mišića.

M. obliquus externus abdominis

Spoljni kosi trbušni mišić polazi sa spoljne strane poslednjih sedam ili osam rebara mišićnim zupcima, od kojih se pet gornjih ukrštaju sa zupcima m. serratus anterior-a, a donja sa rebarnim snopovima m. latissimus dorsi-a. Mišićna vlakna poslednjih zubaca pružaju se koso na dole i napred i završavaju na prednjem delu bedrenog grebena.

M. Obliquus internus abdominis

Unutrašnji kosi trbušni mišić polazi od donjeg kraja grudno- slabinske fascije, od bedrenog grebena i od spoljne polovine preponske veze. Njegova mišićna vlakna pružaju se koso na gore i napred, šireći se u vidu lepeze. Zadnja mišićna vlakna završavaju se na donjoj ivici poslednja tri rebra.

M. Transversus abdominis

Poprečni trbušni mišić polazi sa unutrašnje strane šest poslednjih rebarnih hrskavica, od prednje strane grudno-slabinske fascije do unutrašnje usne bedrenog grebena i do spoljne polovine preponske veze.

M. Quadratus lumborum

Četvrtasti slabinski mišić pruža se između donje ivice dvanaestog rebra i bedrenog grebena. Sem toga zadnji deo ovog mišića pripaja se na vrhovima rebarnih nastavaka prva četiri slabinska pršljena. Ovaj mišić obara dvanaesto rebro i pomaže pri bočnom savijanju slabinskog dela kičmenog stuba.

Prednje bočni mišići obrazuju u funkcionalnom pogledu jedan mišićni sistem koji preko svojih pripoja na rebrima i karlici deluje na zglobove kičmenog stuba i vrši pokrete trupa: fleksija, bočno savijanje (laterofleksija) i uvrtanje (rotatio). Na organe trbušne duplje prednje bočni mišići deluju svojim tonusom držeći ih in situ, a svojom kontrakcijom kao trbušna presa (prelum abdominale).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *