TAURIN

06 Jun

taurin cemu sluzi sta je taurin

Naziv taurin je izveden od Bos Taurus (Ox Bile) odakle je prvi put izolovan pre oko 150 godina. Međutim, tek pre 25 godina su naučnici uočili druge funkcije TAURINA. Kao i glutamin, TAURIN je amino kiselina koja može služiti svemu i svačemu. TAURIN je prosto neophodan kod odojčadi, zbog čega je on sastavna komponenta majčinog mleka i svih mlečnih formula i hrane za bebe. Kod odraslih, nije više neophodan osim u izvesnim situacijama kao što su periodi stresa, intenzivan trening ili u slučaju deficita.
Enorman potencijal ove amino kiseline prolazi skoro nezapažen, i mi smo ubeđeni da još uvek nismo u potpunosti razumeli ili otkrili ulogu koju taurin ima u ljudskoj ishrani. Bez obzira na to, on ima tako širok spektar primene, ne samo kod sportista već uopšteno na naše zdravlje.
KARAKTERISTIKE TAURINA:
*Kao i glutamin, i taurin je još jedna od amino kiselina koja se smatra uslovno rečeno
neophodnom amino kiselinom, neophodnom samo tokom izvesnih perioda ili situacija u
našem životu.
*On je jedna od najobilnijih amino kiselina u našem organizmu.
*Posle glutamina, to je druga po rasprostranjenosti slobodna amino kiselina u mišićnom tkivu (uključujući i srčano tkivo).
*U velikim količinama se takođe može naći u trombocitima i u nervnom sistemu koji se razvija.
*Zajedno sa cisteinom i metioninom, on je jedna od tri sumporne amino kiseline (sadrži
sulfatnu grupu umesto karboksilne grupe).
*On je takođe i komponenta žučnih kiselina gde pomaže u apsorpciji masti i liposolubnim vitaminima.
*U prirodnom obliku se nalazi u kolustrumu i koga luče majke prvih dana nakon porođaja u majčinom mleku gde je neophodan novorođenim bebama.
*Hrana sa najvećim količinama taurina je crveno meso i riba. Ne nalazi se u povrću.
*Osim kod odojčadi, organizam može da proizvede taurin iz sumpornih amino kiselina,
METIONINA i CISTEINA, zahtevajući vitamin B6 kao koenzim u enzimskoj reakciji.
NEDOSTATAK TAURINA:
*Nivo plazme taurina značajno opada kod novorođenčadi koja se hrane mlekom koje nije dopunjeno taurinom.
*Vegetarijanci (pre svega vegani koji ne konzumiraju ni jaja ni mlečne proizvode)
obično pate od nedostatka ove amino kiseline zato što je ne uzimaju direktno, niti uzimaju njene prekursore cistein ili metionin.
*Dijabetičari imaju nizak nivo taurina u krvi.
*Intenzivno vežbanje i stresne situacije izazivaju smanjenje nivoa taurina u krvi.
*Deficit se može povećati kod pacijenata koji se duže vremena hrane intravenski.
*Studije su pokazale da nivo taurina u krvi opada sa godinama. Zbog toga, smatra se
odličnim agensom protiv starenja.
*Izvesna oboljenja se mogu povezati sa nedostatkom (ili povećanom potrebom za) ove amino kiseline.
FUNKCIJE TAURINA:
 Kao i glutamin, i on je važan agens protiv starenja.
 On je ‘imitator insulina’.
 Pomaže rastu mišićnih vlakana u toku visoko intenzivnih treninga.
 Fundamentalan je pri obezbeđivanju optimalne mišićne performanse.
 Suplementacijom taurina se jača srčani mišić, sprečava razvoj kardiomiopatije i smanjuje pad arterijskog krvnog pritiska.
 Taurin je agens koji štiti ćelije mrežnjače oka i utiče na druge patologije oka.
 Učestvuje u proizvodnji i aktivnosti žuči.
 On je antioksidans.
 Postoje dokazi da daluje kao neurotransmiter (hemijski glasnik u nervnom sistemu).
 Reguliše homeostatički balans organizma (balans između vode i soli u ćelijama).
 Stabilizuje membrane ćelija.
 Stimuliše funkcije imuniteta.
 Njegova povezanost sa drugim amino kiselinama stimuliše rast hormona.
 Učestvuje u detoksikaciji stranih hemijskih supstanci.
 Koristi se za sprečavanje migrena.
 Pomaže pri kontrolisanju cistične fibroze.
 Taurin počinje da se koristi kao pomoć u sindromu alkoholne apstinencije.
 On takođe smanjuje poteškoće povezane sa sindromom morfijumske apstinencije.
 On je važan agens protiv starenja.
EFEKTI TAURINA NA SKELETNE MIŠIĆE:
 Znamo da postoje visoke koncentracije taurina u skeletnim mišićima, gde se uglavnom nalazi u svom slobodnom obliku.
 Dokazano je da je taurin uključen u mehanizam ekscitacije – kontrakcije skeletnih
mišića, što implicira na to da on utiče na prenos električnih signala usmerenih ka mišićnim vlaknima. Ovo je posebno važno za obezbeđivanje optimalne performanse mišića.

Mišići daju određeni odgovor na taurin. Brza vlakna su više pogođena nego spora vlakna. Pod uslovom da kod ljudi brza vlakna rastu brže kao odgovor na trening otpora, bilo bi očekivano da taurin zajedno sa treningom intenziteta može pomoći u rastu mišićnih vlakana.
TAURIN KAO ANTIKATABOLIČKI GENS:
 Svi oblici stresa (trauma, hirurške operacije, glad, opekotine, infekcije, intenzivno
vežbanje, psihičke promene, uznemirenost, itd.) dovode do smanjivanja nivoa taurina i
glutamina u mišićima.
 Pokazalo se da taurin sprečava degradaciju strukture, proteina kod skeletnih mišića.
 Ispitivanja na životinjama su pokazala da se skeletni mišići razvijaju i rastu više kada je ova amino kiselina uključena kao suplement u ishrani.
 Posmatran je direktan odnos suplementacije taurina i povećanja proteinske sinteze,
smanjenje stepena katabolizma indukovanog stresom ili intenzivnim treningom. Ovo
ukazuje na povećanje ČISTE MIŠIĆNE MASE.
FUNKCIJA TAURINA U POVEĆANJU
ZAPREMINE ĆELIJE:
 Taurin učestvuje u regulaciji zapremine ćelija u mozgu, nervnom tkivu i ćelijskim kulturama.
 Zapaljenje ili oticanje ćelije može nastati kada se ćelija nađe u hipoosmotski uslovima, kada tečnost prodre u nju. Ova promena u zapremini je povezana sa modifikacijom glukoze i sintezom proteina.
 Studija efekata vanćelijskog taurina na regulaciju zapremine neurona mozga
pokazuje da usled povećanja taurina do određenog nivoa dolazi do zapaljenja u ovim
ćelijama.
EFEKTI TAURINA NA NERVNI SISTEM:
 Taurin se u značajnim količinama može naći u svim ekscitabilnim tkivima centralnog nervnog sistema, gde ima važnu ulogu u regulaciji.
 Taurin je važan za stabilizaciju membrane nervnih ćelija. Ako je membrana ćelije električno nestabilna, onda neće doći do tačne nervne transmisije usled čega će
nastati problem i promene u nervnom sistemu.
 Ako se transmisija nervnog impulsa ne odvija precizno na neuromuskularnom nivou, kontrakcija mišića će kao takva biti ugrožena, adekvatne sportske performanse neće biti
postignute
 Postoje dokazi da taurin ima ulogu neurotransmitera (hemijska poruka u nervnom
sistemu).
 Smatra se blagim simulatorom u nervnom sistemu.
 Često je koristan kod epilepsije zato što smanjuje frekvenciju epileptičnih konvulzija i
krize, i normalizuje nivo glutaminske kiseline (koja je abnormalno visoka kod epilepsije).
EFEKAT IMITIRANJA INSULINA:
 Taurin deluje na metabolizam ugljenih hidrata i proteina na sličan način kao i hormon insulin.
 Tako, pomaže glukozi i amino kiselinama da uđu u mišićne ćelije.
 Ovo znači povećanje glukoze i amino kiselina u metabolizmu.
 Ima hipoglikemijski efekat (smanjuje nivo šećera u krvi).
 Rezultat je povećanje nivoa proteinske sinteze.
 Šta više, hipoglikemijski efekat ga čini korisnom amino kiselinom za dijabetičare,
zato što normalizuje agregaciju trombocita, i dovodi do poboljšanja usled kardiopatije i
oboljenja mrežnjače koje su posledica dijabetesa.
TAURIN I ŽUČ:
 Uloga taurina u odnosu na žučne kiseline je verovatno njegova najpoznatija funkcija.
 Žučne soli se proizvode i mešaju u jetri, i ekstraktuju se u dvanaestopalačno crevo gde
su potrebne za emulzifikaciju masti radi apsorpcije.
 Taurin je standardna komponenta žučnih kiselina koji pomaže apsorpciju masti i
liposolubilnih vitamina.
 Taurin zajedno sa žučnim kiselinama poboljšava sposobnost razgradnje masti.
 Studije sprovedene na životinjama su pokazale da suplementacija taurina može da
spreči formiranje kamena u žuči i da poboljša funkciju hepato bilijarnog trakta.
Suplementacija taurinom takođe poboljšava snagu srčanog mišića, sprečavanjem pojavljivanja kardiomiopatije i smanjenjem arterijskog krvnog pritiska.

STIMULACIJA FUNKCIJA IMUNO SISTEMA
TAURINOM:
 Taurin u osnovi brani organizam od bakterija, virusa i hemijskih agenasa tako što štiti
membranu ćelije; ova membrane deluje kao ‘zid’ koji sprečava njihov ulazak u ćeliju.
 On stimuliše sintezu ćelija prirodnih ubica i pomaže oslobađanje inter-leukina 1, koji je deo imunološkog odgovora.
 Taurin je važan antioksidans, i kao takav,poboljšava funkcionisanje našeg
odbrambenog sistema.
KAKO TREBA KORISTITI TAURIN:
Hiperproteinska ishrana (posebno bogata životinjskim proteinima) je najbolji način za adekvatno uzimanje taurina.
Dnevna preporučena doza suplementa taurina za odrasle je 1500 mg (podeljena u tri doze po 500 mg) po mogućstvu uzimati pre treninga.
S obzirom da je svaka od prethodno navedenih funkcija taurina bitna za naše dobro zdravstveno stanje, deficit taurina može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.
Nijedna studija izvedena do sada nije ukazala da je taurin toksičan ili da ima sekundarne
efekte, čak ni kada se uzima u velikim dozama (do 18 grama dnevno). Zapravo,
organizam dobro podnosi taurin.
PAKOVANJE TAURINA:
Taurin kao dijetetski suplement za sportiste se na tržištu može naći u obliku praha, ili
kapsula za oralnu upotrebu.
Obično je pripremljen u kombinaciji sa glutaminom radi ostvarivanja sinergističkog
efekta. Pojavljuje se takođe sa kreatinom. Taurin je zbog svojih svojstava takođe uključen u energetsku formulu koja sadrži vitamine (posebno one iz grupe B), ugljene hidrate i kofein naravno kao stimulant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *