Beta-alanine

05 Jun

β-alanin (ili beta-alanin) je prirodna beta aminokiselina. On je prekursor karnozina, i stoga su nivoi karnozina ograničeni količinom dostupnog β-alanina. Suplementacija β-alaninom dovodi do povišenja koncentracije karnozina u mišićima, Karnozin deluje kao pufer, pomažući da se održi optimalan mišićni pH, odlažući time pojavu Zamora.

Read more