TIROZIN

06 Jun

Tirozin je prirodna amino kiselina uglavnom poznata po svojim stimulacijskim efektima. Ima suprotan efekat od amino kiseline triptofana. Ustvari, tirozin blokira absorpciju triptofana uz pomoć hematoencefalične barijere. Tirozin je osnovni materijal za proizvodnju neurotransmitera (katekolamina), zbog čega je funkcija tirozina povezana sa povećanjem transmisije nerava od mozga do mišića, uz pokretanje velikog broja motornih jedinica […]

Read more