NERVNI SISTEM

NERVNI SISTEM
03 Aug

Nervni sistem je centralni ili kontrolni organ koji usmerava, koordinira i reguliše ostale sisteme ljudskog organizma. Osim toga što nas povezuje sa svim što nas okružuje, on integriše funkcije organizma radi postizanja razvoja i opstanka Automatski i funkcionalno je podeljen na:

1. Centralni nervni sistem (CNS):

– Encefalon:

*Mozak.
*Diencefalon: a) Talamus. b) Hipotalamus.                                                                                             * Cerebelum.
* Moždano stablo: a) Pons b) Produžena moždina c) Kičmena moždina.

2. Periferni nervni sistem.

– Cerebrospinalni: a) Kranijalni nervi. b) Spinalni nervi.
– Vegetativni (VNS): a) Simpatički. b) Parasimpatički.

Neuron: anatomska i funkcionalna jedinica centralnog nervnog sistema. Imaj različite oblike i veličine i ne reprodukuje se, što znači da one koje izgubimo svakog dana tokom života ne možemo zameniti. Nervi: grupa nervnih vlakana koje naizmenično formiraju neuroni i potporne ćelije ili GLIJE.

NEUROMUSKULARNA STIMULACIJA
Nervno tkivo zavlisi od doprinosa hranljivih supstanci i kiseonika iz krvi, energijskog izvora neuronskog metabolizma odnosno glukoze, elektrohemijskih reakcija pomoću elekrona (mineralne soli, natrijum, kalijum, kalcijum, hlor) i hemijskih reakcija pomoću neurotransmitera dopamin, serotonin (koji dovode do relaksacije mišića), norepinefrin, acetilkolin (koji omogućava mišićne kontrakcije) i drugih amino kiselina. Masne kiseline pomažu formiranje mielina, supstance koja okružuje neuronski akson. Svi ovi suplementi koji povećavaju koncentraciju bilo koje od prethodno pomenutih supstanci pomažu nervnim impulsima ili transmisiji.
Ali, šta je tačno nervna transimisija? Kada je neuron stimulisan on proizvodi talas uzbuđenja koji se širi nervnim vlaknom, stvarajući nervni impuls koji se prenosi sinapsom između dendrita neurona uz pomoć hemijskog glasnika acetilkolinom (koji se oslobađa u prostoru između simapsi) i prenosi informaciju od jednog do drugog neurona preko impulsa ili primljenog talasa, i tako kroz nervno vlakno Senzitivni impulsi dolaze do čula dok motorni impulse dolaze do skeletnih mišića preko strukture koja se zove neuromuskularna ploča, slično onome što je prethodno opisano, ali umesto da se prenose od neurona do neurona, oni se prenose od neurona do mišićne ćelije, uz pomoć istog transmitera, acetilkolina. Ovo stvara kontrakciju pokreta. Ako je neurotransmitter serotonin onda je informacija relaksacija mišića.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *