PREGIB BUČICAMA NA KOSOJ KLUPI

PREGIB BUČICAMA NA KOSOJ KLUPI
25 Apr

Naslonite leđa na kosu klupu nagnutu za oko 45 stepeni. Držite dve bučice u položaju sa spuštenim rukama, Nema veze da li vežbu počinjete sa dlanovima okrenutim unutra ili na gore. Jedina razlika je, da su podlaktice više uključene, ako su dlanovi okrenuti unutra. Ja bih menjao položaj sa vremena na vreme, ali bih koristio i pokret supinacije odnosno uvrtanja ruke prilikom izvođenja ove vežbe kako bi se biceps dodatno aktivirao jer je to još jedna njegova uloga.

Držite glavu naslonjenu na klupu i istovremeno uradite pregib sa obe bučice. Vaše sedenje ne sme da se pomera, u bilo koje vreme, dok se radi vežba. Čim bučice dosegnu nivo ramena, spustite ih i ponovite. Bodi-bilderi naprežu biceps na kraju pregiba, kada su bučice u nivou ramena. To je samo jedan način maksimiziranja intenziteta i savetujem vam da ga koristite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *