PREGIB DVORUČNIM TEGOM

25 Apr

barbell-curl

Generalno je smatran kraljem izgrađivanja bicepsa. Običan pregib sa dvoručnim tegom doprineo je izgradnji bicepsa više od bilo koje druge vežbe. Ako je vaš hvat nezgodan, za pregib, možete koristiti udobniju, E-Z šipku.

Držite šipku malo šire od širine ramena, držeći laktove blizu tela, uradite pregib na gore, dok šipka ne bude ispod vaše brade.

Postoje dva različita načina da se uradi ova vežba. Mozete da je izvedete, strogo, bez naginjanja unazad, tokom pokreta, počinjuci od položaja sa ispravljenim rukama (ne koristeći gibanje tela) ili čitingom, što uključuje podizanje težine, pokrećući trup tela kao klatno na koje može da se osloni dvoručni teg, još jedan dodatni trenutak.

Oba metoda su uspešna, ali većina uspesnih bodi-bildera nalazi da imaju najbolje rezultate ako rade prvo 6 do 8 ponavljanja u strogom stilu, a onda završavajući zadnja 3 ili 4 ponavljanja čitingom.

Čiting savetujem samo iskusnim vežbačima, svi ostali neka se pridržavaju striktnom izvođenju pregiba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *